Πρώτο μέρος σεμιναρίου (θεωρητικό)

Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση στα Αρχαία Θέατρα της Νοτιοδυτικής Ελλάδας


Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας και τα ΕΚΦΕ Πάτρας & Αιγίου, στα πλαίσια του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Ακουστική και ιστορική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της Ν.Δ. Ελλάδας», διοργανώνει 14ωρο επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις θεματικές ενότητες του δικτύου. Ειδικότερα στοχεύει στην :

  1. Ανάδειξη του ήχου ως μέσο αντίληψης του περιβάλλοντος για τον άνθρωπο
  2. Επικαιροποίηση της γνώσης για την ακουστική σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους
  3. Εξοικείωση με μετρήσεις βασικών χαρακτηριστικών του ήχου
  4. Ενίσχυση κριτικής σκέψης και της συμμετοχικότητας

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που συμμετέχουν στο δίκτυο την τρέχουσα σχολική χρονιά αλλά και σε όσους εκπαιδευτικούς σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτό την επόμενη σχολική χρονιά.

Πέμπτη 06/02/2014

Δημιουργία ομάδας Βιωματικό εργαστήριο για την δυναμική της ομάδας
Εργαστήριο Παπαϊωάννου Ιωάννα, Βλάχος Ιωάννης, Κιζήλου Κωνσταντίνα

Οργανωτική Επιτροπή


Παπαϊωάννου Ιωάννα - Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Μοσχόπουλος Χαρίλαος – Βιολόγος MSc / Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας
Ζησιμόπουλος Γεώργιος – Φυσικός / Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου
Ξανθόπουλος Νικόλαος – Φυσικός - Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Πάτρας
Μουρτζόπουλος Ιωάννης - Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών / Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Χατζηαντωνίου Παναγιώτης - Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου / Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών.
Φύττας Γεώργιος - ΜSc Φυσικός / Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Φωτογραφίες