Επικοινωνία

Συντονιστής: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Τ.Κ. 26223
 Τηλέφωνο: 2610465815
 fax: 2610465836
 email: envir-edu@dide.ach.sch.gr
 dide.ach.sch.gr/enviredu/

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ. 26504
 Τηλέφωνο: 2610427797 (κ. Φύττας)
 email: netacoustics@lyk-aei-patras.ach.sch.gr