Δεύτερο σεμινάριο

Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση στα Αρχαία Θέατρα της Νοτιοδυτικής Ελλάδας


Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας και τα ΕΚΦΕ Πάτρας & Αιγίου, στα πλαίσια του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Ακουστική και ιστορική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της Ν.Δ. Ελλάδας», διοργανώνει τον 2ο κύκλο του επιμορφωτικού Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Μεικτής Μάθησης (blened learning). Περιλαμβάνει 8 ώρες διδασκαλίας εκ του σύνεγγυς (πρόσωπο με πρόσωπο) και 20 ώρες εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και η δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικτύου.

Η διάρκειά του θα είναι είκοσι (28) ώρες και θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών σε τρεις φάσεις:

1η φάση: H πρώτη επιμορφωτική εκ του σύνεγγυς συνάντηση, διεξήχθη την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 (17:00 – 20:30)

2η φάση: Εργασία σε ομάδες και συνεργασία με επιμορφωτή (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση) για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τις 18/03/2014 έως τις 29/04/2014

3η φάση: Επιμορφωτική εκ του σύνεγγυς συνάντηση την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 (17:00 – 20:30)

Η 2η φάση του 2ου κύκλου του σεμιναρίου που αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τις 18/03/2014 έως τις 29/04/2014, θα περιλαμβάνει τη συγγραφή φύλλων εργασίας για μαθητές και του συνοδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση του δικτυακού τόπου: http://netacoustics.sch.gr που σχεδιάστηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του δικτύου.

Επιμορφωτές

Επιμορφώτρια 1ης και 3ης φάσης

Παπαϊωάννου Ιωάννα - Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Επιμορφωτές 2ης φάσης (εξ αποστάσεως)

Ζησιμόπουλος Γεώργιος (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ ΑΙΓΙΟΥ)
Ξανθόπουλος Νικόλαος (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Πάτρας)
Μοσχόπουλος Χαρίλαος (Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας)
Χατζηαντωνίου Παναγιώτης (Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών)
Φύττας Γεώργιος (Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών)